Męska Grupa Różańcowa

“Różaniec to potężna broń. Używaj jej pewnie, a zaskoczą cię skutki”.

Tak właśnie twierdził święty Josemaria Escriva. To trafna i ważna sentencja dla nas – Męskiej Grupy Różańcowej.
Jesteśmy grupą skupioną przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy, ale są wśród nas osoby z różnych miejsc Zduńskiej Woli oraz spoza niej. Spotykamy się w każdym miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej. Modlimy się wspólnie od ponad pięciu lat. Pragniemy, aby fatimskie przesłanie różańcowe rozlewało się jak najszerzej. Próbujemy także czynnie uczestniczyć w życiu naszej parafii oraz czerpać z innych grup różańcowych. Chcemy, aby nasz Różaniec był żywy, dawał do zastanowienia, powodował refleksje nad życiem, zmieniał nas wszystkich na lepsze. Dlatego też na nasze spotkania staramy się sami przygotowywać rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych. Niektóre z nich przedstawiamy na stronie internetowej parafii.

W naszej wspólnocie spotykamy się też cyklicznie poza modlitwą, aby w przyjemnej i miłej atmosferze porozmawiać ze sobą, podzielić się doświadczeniami, otwarcie wymienić spostrzeżenia i opinie.

ZASADY FUNKCJONOWANIA I GŁÓWNE CELE
MĘSKIEJ GRUPY RÓŻAŃCOWEJ
PRZY PARAFII ŚW. ANTONIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI.

1. Spotykamy się na modlitwie różańcowej każdego 12 miesiąca (wigilia Objawień Fatimskich) o godzinie 17.30 w kaplicy Trójcy Przenajświętszej. W sporadycznych, uzasadnionych przypadkach termin i miejsce spotkania modlitewnego grupy może ulec zmianie.
2. Modlimy się na prośbę Matki Bożej Fatimskiej o pokój na świecie i nawrócenie ludzi, oraz na życzenie św. Jana Pawła II za naszą Ojczyznę, o powołania kapłańskie
i zakonne.
3. Każdy z obecnych podczas wspólnej modlitwy różańcowej może także zanosić własne, osobiste intencje.
4. Męska Grupa Różańcowa może także modlić się za siebie, a w sytuacjach trudnych
i ostatecznych zamówić mszę św. w intencji członka wspólnoty.
5. Różaniec Święty odmawiamy przed Najświętszym Sakramentem, rozważając poszczególne Jego tajemnice.
6. Męska Grupa Różańcowa nie ma w zasadzie ograniczeń wiekowych. Sugeruje się jedynie, aby uczestnikami grupy byli mężczyźni oraz męska młodzież od 18 roku życia.
7. Uczestnictwo we wspólnej modlitwie różańcowej grupy nie jest zobowiązaniem do bycia w niej na stałe. Częstotliwość uczestnictwa w Różańcu jest osobistą sprawą każdego uczestnika.
8. Dla zawiązania się i funkcjonowania wspólnoty potrzebne są co najmniej trzy osoby. Celem przyszłościowym wspólnoty jest obecność co najmniej dwudziestu stałych członków, dokładnie tyle ile tajemnic Różańca Świętego.
9. Opiekunem duchowym grupy jest kapłan. Organizatorem i odpowiedzialnym za funkcjonowanie grupy może być osoba świecka.
10. W ciągu roku poza modlitwą różańcową odbywa się co najmniej jedno spotkanie wspólnotowe (m.in. rocznica powstania grupy, imieniny opiekuna duchowego, spotkanie opłatkowe, itp.).
11. Męska Grupa Różańcowa wyznacza sobie cele oraz plan działania oraz kierunki zaangażowania w życie parafii oraz poza nią.
12. Poza comiesięczną modlitwą różańcową angażujemy się także w październikowy Różaniec parafialny oraz Drogę Krzyżową w okresie Wielkiego Postu.
13. Nasza grupa posiada własną zakładkę na stronie internetowej parafii, która w miarę możliwości jest uaktualniana.
14. Wspólnota jest otwarta na wsparcie i pomoc innym nowo powstającym grupom różańcowym w kraju i za granicą.

Męska Grupa Różańcowa zaprasza mężczyzn oraz męską młodzież do wspólnej modlitwy w każdy 12-ty dzień miesiąca o godzinie 17.30. Wspólne rozważania tajemnic różańcowych odbywają się w naszej parafii, w kaplicy Trójcy Przenajświętszej.

Święty Jan Paweł II mówił – „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć.”.
ODKRYJMY TEN SKARB RAZEM, WE WSPÓLNEJ MODLITWIE.

Opiekunem grupy jest ks. Mariusz Chmielewski FDP.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji.
Robert: 572 901 335.
Janusz: 697 63 93 24.