Różaniec z naszej kaplicy w Domu Misyjnym

Transmisja modlitwy różańcowej z naszej kaplicy w Domu Misyjnym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, codziennie o godz. 20.30.