Księża

W Parafii pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli posługują kapłani ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści.


Ks. Mariusz CHMIELEWSKI FDP pochodzi z diecezji włocławskiej. Urodzony 30 kwietnia 1970 r., we Włocławku. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1989 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach. Od 2011 roku ponownie w Zduńskiej Woli jako odpowiedzialny za Centrum Rekolekycjne św. Alojzego Orione. W roku 2018 Przełożony Generalny mianował Ks. Mariusza Chmielewskiego Przełożonym Wspólnoty Zakonnej i Domu Misyjnego.

Ks. Andrzej ANYSZKA FDP pochodzi z diecezji łódzkiej. Urodzony 7 sierpnia 1957 roku w Łodzi. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1978 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Kaliszu i Warszawie. Od 19 sierpnia 2018 roku Proboszcz Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli.

Ks. Marek CHRZANOWSKI FDP pochodzi z diecezji łowickiej. Urodzony 20 czerwca 1962 r., w Rawie Mazowieckiej. Z domu rodzinnego przepełnionego miłością, wyniósł umiejętność słuchania drugiego człowieka, wrażliwość i miłość. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1981 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł doktora. Przez wiele lat był ojcem duchownym i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zdunskiej Woli. Pełnił również funkcję wiceprowincjała oraz dyrektora Domu Misyjnego. Wydał siedem tomików wierszy i opowiadania. Wspaniały rekolecjonista, poeta o sercu przepełnionym wrażliwością na Boga, świat i człowieka. Obecnie pracuje w Centrum Rekolekcyjnym Księdza Orione i jest odpowiedzialny za Orioński Instytut Świecki dla dziewcząt i kobiet.

Ks. Michał PAWŁOWSKI FDP pochodzi z diecezji włocławskiej. Urodzony 20 lutego 1985 roku we Włocławku. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 2009 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łaźniewie w 2018 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od sierpnia 2018 roku został mianowany wikariuszem parafii św. Antoniego. Aktualnie pełni obowiązki duszpasterza dzieci i młodzieży.

Ks. Piotr BARAN FDP pochodzi z diecezji siedleckiej. Urodzony 28 maja 1986 w Żelechowie. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 2013 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchownego w Łaźniewie w 2017 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2020 roku i został mianowany wikariuszem parafii św. Antoniego.

Ks. Piotr MOSAK FDP pochodzi z diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 1 sierpnia 1990 roku w Wołominie. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 2009 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łaźniewie w 2018 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od sierpnia 2021 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Antoniego.

Ks. Mirosław ŻŁOBIŃSKI FDP pochodzi z diecezji włocławskiej. Urodził się 18 kwietnia 1943 roku w Charłupi Wielkiej. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1960 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia w Polsce i na Białorusi. Od sierpnia 2018 roku jest odpowiedzialny za duszpasterstwo niesłyszących w Zdunskiej Woli.

Ks. Leonard PAWLAK FDP pochodzi z diecezji kaliskiej. Urodzony 11 październiak 1933 r., w Błaszkach. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1951 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował na różnych placówkach Zgromadzenia w kraju. Przez długie lata był wykładowcą Pisma św. w Seminarium w Zduńskiej Woli.