Księża

W Parafii pw. św. Antoniego w Zduńskiej Woli posługują kapłani ze Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści.


Ks. Jacek PAWLICKI FDP– pochodzi z Włocławka. Urodził się 6 marca 1970 r. Do Zgromadzenia Zakonnego wstąpił w 1990 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk JE Ks. Bpa Józefa Zawitkowskiego 23 maja 1998 r w Zduńskiej Woli. Po święceniach pracował do 2002 roku w Zduńskiej Woli w parafii św. Antoniego jako wikariusz. W latach 2004-2008 studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie z zakresu teologii moralnej. W międzyczasie 2004-2005 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, a od 2005 roku Rektora WSD w Zduńskiej Woli. Od 2009 do 2023 posługiwał jako Proboszcz w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie. Obecnie Proboszcz parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli, oraz Przełożony Wspólnoty Zakonnej. 

Ks. Andrzej ANYSZKA FDP pochodzi z diecezji łódzkiej. Urodzony 7 sierpnia 1957 roku w Łodzi. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 1978 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Zduńskiej Woli w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował w Kaliszu i Warszawie. Od sierpnia 2023 roku Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Zduńskiej Woli.

Ks. Piotr MOSAK FDP pochodzi z diecezji warszawsko-praskiej. Urodził się 1 sierpnia 1990 roku w Wołominie. Do Zgromadzenia Księży Orionistów wstąpił w 2009 r. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łaźniewie w 2018 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od sierpnia 2021 r. został mianowany wikariuszem parafii św. Antoniego. Aktualnie pełni obowiązki opiekuna Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ks. Tadeusz BŁASZCZYK- Wikariusz parafii 

Ks. Tadeusz Szeszko- Duszpasterz