Siostry Orionistki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Wspólnota Zduńskowolska liczy 8 sióstr:

s. M. Teresa – Przełożona Wspólnoty

s. M. Lucyna – Centrum Rekolekcyjne

s. M. Łukasza – Katechetka w Szkole Podstawowej nr 2

s. M. Bożena- Katechetka w Szkole Podstawowej nr 5

s. M. Maria – Katechetka w Zespole Szkół Specjalnych

s. M. Halina – Centrum Rekolekcyjne

s. M. Emanuela – Kancelaria parafialna

s. M.Włodzimiera – seniorka