Chór Harfa

W 1934 roku kleryk Józef Hałupczak przy Bractwie Straży Honorowej założył zespół śpiewaczy. Na pierwszym koncercie, który odbył się w Warcie, chór liczył 20 osób i wystąpił wówczas pod nazwą “Chór Braci”. W 1935 roku dyrygentem został prof. Tadeusz Pluciński, który zmienił nazwę na “Harfa”. Nazwa ta pozostała aż po dzień dzisiejszy. Do chóru należeli mężczyźni, kobiety i młodzież. Chór posiadał swój zarząd. Pierwszym prezesem został Franciszek Makówka.

Trzecim dyrygentem był brat Jan Wojtczak. W czasie II wojny światowej chór zawiesił swoją działalność. Odrodził się po zakończeniu okupacji hitlerowskiej. W styczniu 1949 roku chór zarejestrowano w Związku Polskich Stowarzyszeń Śpiewaczych i Muzycznych województwa Łódzkiego. Liczył wtedy 24 członków.

Duże znaczenie dla chóru miało ufundowanie przez członków w 1955 roku własnego sztandaru z okazji 25-lecia istnienia zespołu.

Od samego początku istnienia zespół “Harfa” prowadził bardzo szeroką działalność kulturalną i mógł cieszyć się sukcesami w różnych konkursach, w któych uczestniczył.

Kolejnymi dyrygentami byli: ks. Franciszek Kaczmarczyk, ks. Marian Kliś i brat Tadeusz Ossowicki, który najdłużej pełnił tę zaszczytną funkcję bo przeszło 30 lat. W tym czasie chór Harfa przeżywał prawdziwy “złoty wiek”. Dowodem tego są piękna kronka prowadzona przez brata Tadeusza.

Obecnie chór Harfa liczy ok. 40 członków. Dyrygentem jest organista pan Dominik MAC, a opiekunem duchowym ks. Proboszcz.