Rycerze Jana Pawła II

13 maja 2017 została erygowana nowa Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – pod wezwaniem św. Antoniego w Zduńskiej Woli.

Jest to pierwsza Chorągiew w Diecezji Włocławskiej.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Ioannis Pauli II) – publiczne katolickie stowarzyszenie wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II. Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011. Reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 roku przez arcybiskupa. Zgromadzenie ma za zadanie formację katolickich mężczyzn na wzór życia Jana Pawła II.

Spotkania są w II czwartek miesiąca o g. 16.00.

Aktualnie Zarząd Chorągwi w Roku Bratnim 2020 – 2021 wchodzą:

Zacny Brat Paweł Sutowicz – Wielki Rycerz
Zacny Brat Józef Matusiak – Kanclerz
Zacny Brat Ireneusz Zając – Skarbnik

Kapelan i opiekun Chorągwi – Ks. Tadeusz Szeszko.

Kronika wydarzeń

13 maja Anno Domini 2017, we wspomnienie NMP Fatimskiej w stulecie objawień i w VI roku
działalności Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, erygowano 26 Chorągiew Zakonu pw. Świętego Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 88.

Jest to pierwsza Chorągiew Rycerska Zakonu powstała w Diecezji Włocławskiej.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac. Ordo Militiae Ioannis Pauli II) – publiczne katolickie stowarzyszenie wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat Św. Jana
Pawła II. Powstało w styczniu 2011 roku jako swoiste wotum wdzięczności za wyniesienie do chwały błogosławionych – Wielkiego Papieża Jana Pawła II.
Podstawowym celem Zakonu jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór życia Św. Jana
Pawła II (Karola Wojtyły).

Rok Bratni rozpoczyna się z początkiem roku kościelnego i kończy się Świętem Chrystusa Króla Wszechświata. Zgodnie z Regułą Zakonu, Chorągwią Rycerską zarządza wybrany na okres Roku Bratniego Zarząd Oficerów w składzie: Wielki Rycerz, Kanclerz i Skarbnik.

W Roku Bratnim 2017 i 2017 – 2018 wybrano Zarząd Chorągwi w składzie:

Zacny Brat Józef Matusiak – Wielki Rycerz
Zacny Brat Tadeusz Gąsiorowski – Kanclerz
Zacny Brat Ireneusz Zając – Skarbnik

Kapelan i opiekun Chorągwi – Ks. Krzysztof Miś FDP proboszcz parafii.

Dekretem z dnia 25 czerwca A. D. 2018 Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering erygował
„Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Joannis Pauli II” jako publiczne stowarzyszenie wiernych w Diecezji Włocławskiej oraz zatwierdził jego Statut (Regułę Zakonu Rycerzy Jana Pawła II).

12 września A. D. 2018 Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Zacny Brat Krzysztof Wąsowski
mianował Zacnego Brata Józefa Matusiaka Komandorem Komandorii Włocławskiej obejmującej
teren diecezji. Komandor – odpowiada za kontakty z biskupem diecezjalnym, koordynuje działania
rycerstwa w danej diecezji.

Zarząd Chorągwi w Roku Bratnim 2018 – 2019:

Zacny Brat Wojciech Nagórski – Wielki Rycerz
Zacny Brat Paweł Sutowicz – Kanclerz
Zacny Brat Jerzy Olewski – Skarbnik

Kapelan i opiekun Chorągwi – Ks. Mariusz Chmielewski FDP.

Zarząd Chorągwi w Roku Bratnim 2019 – 2020:

Zacny Brat Paweł Sutowicz – Wielki Rycerz
Zacny Brat Wojciech Nagórski – Kanclerz
Zacny Brat Jerzy Olewski – Skarbnik

Kapelan i opiekun Chorągwi – Ks. Mariusz Chmielewski FDP.
18 MAJA A. D. 2020 – STULECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.

Dla uczczenia Jubileuszu Urodzin na placu kościelnym parafii Św. Antoniego z Padwy w uroczystej
formie umieszczono tablicę z napisem:

„W PODZIĘKOWANIU ZA DAR ŻYCIA I PONTYFIKATU ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA
WIELKIEGO” – RYCERZE JANA PAWŁA II, 18 MAJA A. D. 2020

Ponadto dla upamiętnienia Setnych Urodzin Św. Patrona, obok tablicy posadzono drzewko dębowe.