Zrealizowane projekty


W 2019 roku Rzymskokatolicka Parafia św. Antoniego z Padwy Orioniści w Zduńskiej Woli zrealizowała zadanie pod nazwą “Ograniczenie emisji poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Zduńskiej Woli”, które polegało na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 KWp produkującej energię elektryczną na potrzeby własne obiektów kościelnych .

Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowity koszt zadania: 257.891,00 PLN w tym dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 160.00,00 PLN

http://www.zainwesdtujwekologie.pl


Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Dom Misyjny w Zduńskiej Woli informuje, że zadanie pn.: „Pielęgnacja drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków Domu Misyjnego w Zduńskiej Woli – etap I” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 145 635,00 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 79 630,00 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano pielęgnację 217 drzew; montaż 19 wiązań elastycznych w koronach drzew; wycinkę 110 drzew i 60 m2 krzewów; wykarczowano 71 szt. pni; zakupiono sadzonki drzew liściastych (49 szt.), drzew iglastych (13 szt.), krzewów (608 szt.) i traw ozdobnych (12 szt.); przygotowano teren pod nasadzenia oraz dokonano nasadzeń.

http://www.zainwesdtujwekologie.pl