Niesłyszący

DUSZPASTERSTWO NIESŁYSZĄCYCH

Duszpasterstwo Niesłyszących w Zduńskiej Woli działa przy Domu Misyjnym Księży Orionistów. Skupia osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz ich rodziny, a także grupę wolontariuszy – młodzież, która uczy się języka migowego.

Zapraszamy osoby niesłyszące i ich rodziny na Msze św., które odprawiane są specjalnie w języku migowym. Msze św. sprawowane są w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 12.00 w Kaplicy Trójcy Świętej w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 88.

 

 

1% podatku

Dzięki Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro pragniemy wspierać niesłyszących także materialnie. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej – utrzymujemy się wyłącznie dzięki zaprzyjaźnionym Darczyńcom.

Jeśli możesz, jeśli chcesz do Nas dołączyć i wesprzeć działalność Duszpasterstwa Niesłyszących, podaruj nam 1% swojego podatku. Możesz to uczynić wypełniając odpowiednie rubryki w swoim formularzu PIT:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12 02-005 Warszawa

Nr KRS: 0000282796
Nr konta: 09 1240 1053 1111 0010 1452 8931
koniecznie z dopiskiem: NIESŁSZĄCY

Szczegóły na stronie internetowej
Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro: www.czynmydobro.pl