Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

kwiecień 25, 2020

Dyspensę Biskupa Włocławskiego od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 1 maja 2020 roku.