INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

10 października, 2021

1. Aktualnie będących w szkołach ponadpodstawowych.

Sakrament bierzmowania dla młodzieży przygotowującej się w minionym roku tzn. 2020/2021 w klasach 8 SP będzie miał miejsce w poniedziałek 8 listopada 2021 r., na godz. 16.00 – termin został już ustalony z
Ks. Biskupem i nie ulegnie on zmianie.
Terminy obowiązujące kandydatów w najbliższym miesiącu:

  • Uważne słuchanie informacji dotyczących celebracji sakramentu bierzmowania podczas Ogłoszeń parafialnych!;
  • Obecność na niedzielnych Eucharystii o godz. 18.00;
  • Do 15 października br. dostarczenie do Kancelarii parafialnej zaświadczenie z Sekretariatu szkoły bądź bezpośrednio od katechety o uczestnictwie w lekcji religii w szkole ponadpodstawowej (najlepiej po wcześniejszym zapoznaniu się z godzinami funkcjonowania kancelarii na stronie internetowej parafii – www.antoni.orione.pl);
  • Uczestnictwo w próbach liturgicznych przygotowujących do ceremonii przyjęcia bierzmowania: 21 października br. ok godz. 18.40, 28 października br. ok godz. 18.40, 4 listopada br. ok godz. 18.40;
  • Wspólna celebracja sakramentu pokuty i pojednania – w piątek 5 listopada br. od godz. 17.00.

2. Aktualnie będących w klasie 8 szkoły podstawowej i będących naszymi parafianami

Uważne słuchanie informacji dotyczących celebracji sakramentu bierzmowania podczas Ogłoszeń parafialnych może naprawdę pomóc!;
Obecność na niedzielnych Eucharystii o godz. 11.00 lub 18.00 pomaga nam w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu;
Sumienne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej do dobry sposób, by pogłębić swój rozwój duchowy.
Uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych w naszej parafii (12 – 14 grudnia 2021 r.) oraz w rekolekcjach wielkopostnych (27 – 30 marca 2022 r.) pomoże Ci do przeżycia świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych.

Uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących (wtorek godz. 18.00 w Sali na III piętrze – wejście od strony Trampoliny):
• 26 października br.,
• 9 listopada br.,
• 23 listopada br.,
• 7 grudnia br., (moment podjęcia decyzji i złożenie deklaracji uczestnictwa w dalszych spotkaniach)

Spotkania dla kandydatów świadomie deklarujących się przystąpić do sakramentu bierzmowania (obecność obowiązkowa!):
• 4 stycznia 2022 r.,  – nie ma spotkania z powodu zarządzenia o nauczaniu zdalnym!
• 18 stycznia 2022 r., – odwołane!
• 1 luty 2022 r.,
• 15 luty 2022 r.,
• 1 marca 2022 r.,
• 15 marca 2022 r.,
• 29 marca 2022 r.,
• 12 kwietnia 2022 r.,
• 26 kwietnia 2022 r.,
• 10 maja 2022 r..

W czasie przygotowania dodatkowo będzie przeprowadzony jeden weekend ewangelizacyjny.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii św. Antoniego odbywa się na podstawie programu „MŁODZI NA PROGU”, który jest dziełem Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Gliwickiej (SNE) dziś wprowadzonym w wielu parafiach na terenie całej Polski. Program jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (w wieku ok. 15-17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartych na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzenie nowych grup parafialnych dla młodzieży. Materiał treści jest oparty na kerygmacie i składa się z kilkunastu spotkań będących propozycją pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed jak i po Bierzmowaniu. Więcej informacji na: https://mlodzinaprogu.pl/

Osoba odpowiedzialna za sakrament bierzmowania w parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli – Ks. Michał Pawłowski FDP, tel.: 605933639.