Jubileusz 25-lecie kapłaństwa

21 czerwca, 2020

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodzili nasi Czcigodni Współbracie Ks. Piotr Jasek FDP, Ks. Kazimierz Poręba FDP oraz Ks. Grzegorz Sikorski FDP. Podczas uroczystości homilie wygłosił Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP, w której nawiązując do biblijnego powołania Elizeusza z 19 rozdz. 1-szej Księgi Królewskiej przypomniał Jubilatom, że “w kapłaństwie chodzi o to, żeby zostawić wszystko i pójść za Jezusem, a nie tylko sprawować święte obrzędy. W kapłaństwie chodzi o wybór życia, o postawę życiową”. Na Uroczystościach Jubileuszowych byli obecni Współbracia, Rodzina, Przyjaciele oraz przedstawiciele z wielu wspólnot.