Jubileusz 50 i 25 lecia Profesji Zakonnej

14 lipca, 2019

W niedzielę 14.07.2019 r., w Polskiej Prowincji Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, przeżywałyśmy Jubileusz 50 i 25 lecia Profesji Zakonnej. S.M. Irena – 50 lat ślubów, S.M. Katarzyna i S.M. Monika – 25 lat Profesji Zakonnej. Siostry dziękowały Bogu za wielkie rzeczy, które dla nich uczynił.