Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech Cię obdarzy swą łaską

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił». (Lb 6, 22-27)

Na końcu tego kalendarzowego roku składamy Wszystkim Parafianom obfitości Bożego błogosławieństwa i wypełnienia się Bożych obietnic. 

W czwartek 31 grudnia Msza św. wieczorna z nabożeństwem dziękczynnym z racji na komunikaty o kwarantannie narodowej zostanie przeniesiona na godz. 17.00.