Nowa Ewangelizacja

Nowa Ewangelizacja to zaproszenie, ale i wielka szansa na odnowienie relacji z Bogiem. Celem rekolekcji jest osobiste spotkanie z Bogiem, doświadczenie Jego miłości, której naturalną konsekwencją jest podjęcie pogłębionej relacji i decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu oraz podjęcie nowego życia w Duchu św.

  • Kurs Nowe Życie – Jest to czas spotkania z Jezusem, który chce dać Tobie Nowe Życie, chce dać Ci doświadczenie swojej miłości, doświadczenie życia w poczuciu bycia Dzieckiem Bożym. Jeżeli chcesz nawiązać wyjątkową więź z Jezusem, doświadczyć mocy Ducha Świętego to ten kurs jest dla Ciebie!
  • Kurs Biblijny- Spotkanie ze Słowem Bożym. Jest to czas spotkania z Jezusem, który przyłączył się do swoich uczniów w drodze do Emaus. Jeżeli czytasz Biblię, ale jej nie rozumiesz, jeżeli chcesz w Niej odkryć Boga żywego, rozkochać się w Słowie Bożym, to ten kurs jest dla Ciebie, pozwól aby Jezus tłumaczył Ci Pisma.
  • Kurs Modlitwy Charyzmatycznej – Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Celem tego kursu jest to, aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy również modlitwy osobistej. Daje wskazówki, jak być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.
  • Kurs Alpha
  • Kurs Młodzi na Progu