Program pomocy rodzinie przy współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej

7 stycznia, 2021

Caritas Diecezji Włocławskiej rozpoczyna realizację podprogramu 2020 w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Z programu skorzystać mogą osoby samotne, które miesięcznie na rękę mają dochód 1542,20 zł oraz osoby w rodzinie, w których dochód nie przekracza na osobę 1161,60 zł.

Należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli po skierowanie na odbiór żywności w oddziale Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli. Skierowania są wydawane do końca stycznia.