Przekaż 1 % podatku na naszą parafię

6 lutego, 2021

Dziękujemy za Waszą życzliwość, wsparcie modlitewne, ale także za wsparcie finansowe i wszystkie wpłaty na konto bankowe naszej parafii przez co wspieracie naszą działalność opiekuńczo-charytatywną.

Darowizna na Kościelną działalność Opiekuńczo-Charytatywną w naszej Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli

Konto parafii: Bank PEKAO SA o/Zduńska Wola 40 1240 3305 1111 0000 2935 3167

Wpłata na konto parafii z dopiskiem: darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Polecamy naszych dobroczyńców w codziennej modlitwie.

 

 

1% podatku dla Parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli

KRS 0000282796 z dopiskiem: Zduńska Wola

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro,
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa