Transmisja online Nabożeństwa Koronki do Miłosierdzia Bożego

18 kwietnia, 2020

W czasie pandemii w Niedziele Miłosierdzia Bożego, w Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 zapraszamy za pośrednictwem strony internetowej na transmisjach online Nabożeństwa Koronki do Miłosierdzia Bożego  z naszego kościoła parafialnego.

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” – pisała relację rozmowy z Jezusem Święta Siostra Faustyna Kowalska w „Dzienniczku” (Dz. 699).