UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia, 2021

Kochani Parafianie i Goście! W imieniu Wspólnoty Księży Orionistów i Sióstr Orionistek, którzy posługują w tutejszej parafii słowami naszego świętego Założyciela pragniemy Wam złożyć  najserdeczniejsze życzenia.

Świętujemy Boże Narodzenie – pisał ks. Alojzy Orione – przygotujmy się do tego przez serce pełne modlitwy. Wyrównajmy góry naszego egoizmu, wyrównujmy kręte drogi naszego życie. Przyjmijmy rodzącego się Jezusa w naszym sercu. Oto Dzieciątko które nadchodzi, jak pasterze, aniołowie i królowie złożyli swe dary u Jego stóp tak my złóżmy swe życie. Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego.