Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr. 5 im. św. Alojzego Orione

25 października, 2020

Zgromadziła nas dziś w kościele uroczystość poświęcenia nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr. 5 w Zduńskiej Woli, której patronem jest św. Alojzy Orione założyciel Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Dziś jego duchowi synowie i córki, Księża Orioniści i Siostry Orionistki swoją posługą wypełniają duchowy testament swojego Ojca Założyciela pracując jako katecheci i katechetki w szkole.

Eucharystii przewodniczył Przełożony Prowincjalny Ks. dr Krzysztof Miś FDP. Nowy sztandar szkoły został ufundowany przez Zgromadzenia Księży Orionistów, a podczas uroczystości po homilii został przekazany na ręce rodziców i dzieci, uczniów Szkoły Podstawowej Nr. 5 w Zduńskiej Woli.

Życzymy całej społeczności szkoły Ducha Świętego, aby rozlewając w sercach naszych nauczycieli i wychowawców, młodzieży i dzieci dary modrości i wiedzy pomnażał błogosławione owoce naszej nauki. Życzymy również, opieki i wstawiennictwa naszego patrona św. Alojzego Orione.