Zapraszamy na Procesję Fatimską

10 października, 2020

We wtorek 13 października w dzień fatimski zapraszamy wszystkich parafian oraz wszystkie grupy parafialne, w szczególności Ministrantów i Bielanki na Procesję Fatimską ulicami naszej parafii, która przejdzie ulicami: Klasztorną, Graniczną, Sikorskiego i Łaską w kierunku kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świecy.

W tym dniu nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.15. Modlitwę różańcową obędziemy odmawiać podczas procesji modląc się i zawierzając Maryi opiekę i ochronę nad naszą parafią.